Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Inšpekčné činnosti - prehľad služieb

Ponúkané služby sú poskytované komplexne aj jednotlivo.

Na základe akreditačného osvedčenia I-008 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou vám ponúkame služby v oblasti inšpekcie ako inšpekčný orgán typu A podľa normy ISO/IEC 17020. 

SLUŽBY V OBLASTI INŠPEKCIE:

- strojov a technických zariadení alebo ich častí,
- bezpečnostných komponentov strojov,
- tlakových zariadení,
- plynových zariadení
- elektrických zariadení,
- výťahov a zdvíhacích zariadení,
- žeriavov,
- bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených k osobnej lanovej doprave
- inšpekcie ostatných zdvíhacích zariadení vrátane inšpekcie súvisiacej s postupmi posudzovania zhody podľa rozsahu akreditácie.


SLUŽBY PRI VÝSTAVBE, PRESTAVBE, DOSTAVBE A REKONŠTRUKCII PREVÁDZOK A ZÁVODOV:

- informácie o potrebných úradných a iných úkonoch a dokladoch
- špecifikácia predpisov a noriem
- posúdenie technologického projektu stavby - vo väzbe na platné predpisy
- inšpekcia výroby zariadení
- inšpekcia montáže a inštalácie zariadení
- inšpekcia namontovaných a nainštalovaných zariadení
- inšpekcia pred kolaudáciou stavby
- dozor pri dovoze väčších prevádzkových súborov, investičných celkov alebo rozsiahlejších rizikových technologických zoskupení

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa