Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Kontrola originality

Prinášame inovatívne služby, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a udržateľnú budúcnosť

Čo je kontrola originality?

Kontrolou originality sa vo všeobecnosti rozumie kontrola vozidla a príslušných registračných dokladov, pri ktorej sa meraním, nedeštruktívnymi skúškami a kontrolou údajov v pátracích a iných evidenciách overuje originalita vozidla a pravosť registračných dokladov vydaných vozidlu.

Podmienky a podrobnosti o vykonávaní kontroly originality, o pracoviskách a technikoch kontroly originality stanovuje zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie vyhlášky vydané na vykonanie tohto zákona a jednotlivé metodické pokyny vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Kontrola originality a jej priebeh

Základná kontrola originality

Pri základnej kontrole originality sa vykonávajú tieto úkony:

 • meranie a nedeštruktívne skúmanie stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,
 • porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch a v dostupných databázach,
 • kontrola a posúdenie stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej,
 • porovnanie údajov nachádzajúcich sa na vozidle a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
 • overenie údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo odcudzenia dokladov vozidla alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom je vyhlásené pátranie.

Kontrola originality skrátená, administratívna, evidenčná a opakovaná (ak sa vykonáva do 30 dní od vykonania pôvodnej kontroly) sa vykonávajú v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej. Rozsah predkladaných dokladov potrebných pre jednotlivý druh kontroly originality stanovuje vyhláška č. 139/2018. 

Kontrola originality sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla na jeho vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak kontrolu originality nariadi okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Odborný posudok o kontrole originality, ak je predkladaný ako povinná príloha v jednotlivých správnych konaniach, má administratívnu platnosť 15 dní.

Kontrola originality vozidla

PREČO SI VYBRAŤ TÜV SÜD?

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Snažíme sa prinášať inovatívne služby, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a udržateľnú budúcnosť. Jednou z nich je technická a emisná kontrola, kde TÜV SÜD prináša dlhoročné skúsenosti z nemeckého trhu na Slovensko.


Prehľad našich služieb

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pracovisko kontroly originality Malacky na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie kontroly originality č. 1155 ponúka prevádzkovateľom vozidiel vykonanie kontroly originality v určenom rozsahu:

 • pri jednotlivo dovezenom vozidle zo zahraničia
 • pri opätovnom schválení jednotlivého vozidla
 • pri dodatočnom schválení jednotlivého vozidla
 • pri hromadnej aj jednotlivej prestavbe vozidla
 • pri výmene karosérie alebo rámu vozidla alebo výmene motora
 • pri pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
 • pri výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II
 • pri žiadosti o povolenie výnimky
 • pri zmene farby vozidla
 • pri odhlásení vozidla do cudziny (exporte vozidla do zahraničia)pri zmene držiteľa vozidla, ak sa nový držiteľ neprihlási vozidlo do 30 dní od nadobudnutia

Pracovisko kontroly originality Malacky

Adresa: Továrenská 5640, 901 01 Malacky (zobraziť na mape)
Zodpovedný vedúci pracoviska: Slavomír Čech
Telefón: 0850 221 400
Email: [email protected]

Zistiť viac o tomto pracovisku

Objednavka na EK a TK

Online objednávka na TK a EK

Zarezervujte si váš termín ešte dnes

Rezervovať termín
wef initiative

Bezplatné pripomenutie TK a EK

Nechajte sledovanie termínov na nás

Zistiť viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa