Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Správa vozového parku

Spravujte svoj vozový park efektívne

Vozový park je nákladný a býva v ňom významný potenciál pre úspory. Ako spoľahlivý, nezávislý a skúsený partner kontroluje TÜV SÜD váš vozový park po celú dobu životnosti - od prevzatia vozidla až po jeho návrat leasingovej spoločnosti a opätovný predaj. Analyzujeme fungovanie správy vozového parku a dokážeme presne určiť oblasti, v ktorých je možné optimalizovať procesy a tak aj znížiť náklady - od prispôsobenia množstva vozidiel až po pravidelnú údržbu.

 

prečo si vybrať TÜV SÜD?

Prostredníctvom systému "GreenFleet" vám pomôžeme reorganizovať správu vozového parku tak, aby bola prívetivejšia k životnému prostrediu.

V súčasnej dobe máme na starosti viac než 100 000 vozidiel z vozových parkov po celej Európe a sme partnerom popredných medzinárodných spoločnosti zaoberajúcich sa správou vozového parku.

prehľad našich služieb

vrátenie vozidiel, re-marketing

  • Vypracovanie posudku pred vrátením vozidla
  • Posudky o miere poškodenia

správa vozového parku

TÜV SÜD má špičkové počítačové nástroje, ktoré sú využívané na implementáciu prísnych procesov a komplexných riadiacich štruktúr do správy vášho vozového parku. Naše služby v oblasti registrácie a administratívy vás navyše odbremenia od časovo náročných a nákladných administratívnych činností, takže sa budete môcť sústrediť na jadro vášho podnikania. Medzi naše služby patrí:

  • Správa kariet pre čerpanie paliva
  • Identifikácia najlepších leasingových obchodných príležitostí
  • Prostredníctvom našej koncepcie Green Fleet ® podporujeme dlhodobé znižovanie nákladov na palivo a minimalizáciu emisií CO2 u celého vozového parku
  • Manažment škôd spoločnosti TÜV SÜD zaisťuje, že škody na vozidlách sú vybavované efektívne
  • Administratívna podpora vrátane upozornenia na termíny

kvalita a procesy

Za bezpečnosť firemných vodičov sú zodpovedné ich zamestnávatelia. Ako správca vozového parku majú povinnosť konať v súlade s mnohými zákonmi a nariadeniami. V TÜV SÜD sme odborníkmi na otázky plnenia legislatívnych noriem a zabezpečujeme, že procesy kvality a bezpečnosti budú týmto nariadeniam zodpovedať. Medzi naše služby patrí:

  • Monitoring pracovného a inšpekčného vybavenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie nariadenia pre prevenciu nehôd
  • Vývoj a poskytovanie školení o bezpečnom konaní a bezpečnosti práce
  • Staráme sa o vykonanie pravidelných technických kontrol a meranie emisií, bezpečnostných testov alebo o schválenie úprav na vozidlách

Objaviť

Used car vehicle - car dealership
White paper

Profits for used car dealerships

Take advantage of the increasing consumer demand for used cars with our 6P strategy.

Learn more

Fleet management solutions
Informačný leták

Fleet management solutions

Improve efficiency and profitability of fleet operations

Download

Automotive Essentials
Dôležité správy

Automotive E-ssentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa